Skip to main content

Risikovurdering og CE-merking

Vi hjelper våre kunder med risikovurdering av maskiner, produksjonslinjer og prosessanlegg. Risiko og tiltak blir realisert og dokumentert, vi hjelper også med elektrodokumentasjon og komponentvalg. Restrisiko og tiltaksplan blir utarbeidet. Vi kan hjelpe deg med realisering av Safety Functions i elektrodokumentasjon og verfisering i SISTEMA.  

Vårt arbeid baserer seg på NS-EN ISO 12100 (prinsipper for risikovurdering) og NS-EN ISO 13849-1 (Performance Level basert).

Når det gjelder prosessanlegg kan vi inngå som personer i ditt Safety Assessment Team og arbeide med basis i IEC 62061 og SIL (Safety Integrity Level), og de verktøy og metoder som er vanlig i bruk i Norge i olje- og gass-industrien. Vi har erfaring med sikkerhet fra Statoil-prosjekter, der også IEC 61511 inngår som basis.