Skip to main content

Prosess-optimalisering og automatisering

Vi sørger for at din relevante informasjon, til riktig tidspunkt og på riktig sted, er tilgjengelig og klar til bruk slik at du kan konsentrere deg om kjerneoppgavene i sted

Vi opplever at mange av våre kunder strever med å holde orden i sin tekniske dokumentasjon og bruker hver dag mye tid på verifisering i felt og leting i dokumentasjon. Mange implementerer kostbare arkivsystemer, men strever fortsatt.

Ekeberg Marine tilbyr "oppgradering" av din dokumentasjon som vil gjøre at du faktisk bruker den:

 • Vi lager søkbare pdf-filer av all din gamle anleggsdokumentasjon
 • Vi lager lenker i pdf-filene som gjør det superenkelt å finne frem, f.eks: et klikk på en motor i flytskjema åpner produsentens datablad
 • Vi gjør dine sjekklister og skjema om til dokumenter som kan fylles ut og lagres i pdf-format.
  Vi gjennomgår all teknisk dokumentasjon, datablader, PID, prosessflyt-skjema, el.dok., sertifikater, manualer, FDV-dok, m.v.
  Dokumentasjon på papir blir digitalisert. Dokumentene blir værende der de er - i ditt arkivsystem, mappestruktur, e.l.

Informasjon –til poenget!

I dag går kanskje vedlikeholdspersonaleog finner permer, papir-sjekklister, printer maler for manuell utfylling, finner tegninger... –dette koster mye tid og penger, og kan forbedres.

Hvorfor er automatisering av prosesser viktig i industribedrifter?

 • Industri 4.0 og digitalisering blir strategiske suksessfaktorer
 • Massiv økning i effektivitet ved hjelp av IT-baserte prosesser
 • Store kostnadsbesparelser i vedlikehold, verdi-forvaltning og dokumentasjon
 • Kvalitetssikring ved hjelp av sikker arkivering, konsistente og aktuelle data og gjennomgående sikkerhetsprosesse

Vi kan altså hjelpe med:

 1. Struktur for lagring av dokumentasjon
 2. Meget effektiv gjenfinning av dokumenter vha. søk, scanning eller tilstedeværelse m/ iBeacons
 3. Augmented Reality landskapsgjenkjenning som opsjon; meget effektivt verktøy for eksterne firma for å finne frem til utstyr i ukjent landskap
 4. Verifisering av dokument-versjoner og korrekthet av dokumenter, hos kunden, utføres sammen med oss som en validering av FDV-dokumenter, P&ID’s, elektrodokumentasjon, datablader, sertifikater, manualer etc.
 5. Utfylling av sjekklister elektronisk, med mulighet for å legge ved bilder, korrigeringer av dokumenter, og kommentarer, digital signering av utført jobb
 6. Integrasjon mot ERP- og vedlikeholdssystemer gjennom SQL-grensesnitt
 7. ”Dashboard” -desktop for full oversikt over gjenstående jobber, avviste jobber, antall utførte med mye mer
 8. Om ønskelig hjelper vi kunden med verifisering av dokumenter fra underleverandører, innlegging på rett sted på server, og linking av pdf-filene
 9. Om ønskelig støtter vi kundens dokumentingeniør, fremfor å måtte ansette flere personer til disse oppgavene
 10. Kunden nyter godt av våre praktiske løsninger og

"DDC systemet gir deg strukturert arkivering av drifts dokumenter og sikker lagring. Den komplette pakken går fra as-built-deteksjoner til fabrikk merking. Det er veldig viktig for oss, at vi kan levere dette uten at dere måtte ansette noen for denne oppgaven"

"Mange selskaper tilbyr dokumentasjon løsninger, men de ønsker bare å selge systemet - vi ønsker å hjelpe med og optimalisere og automatisere. DDC systemet er en problemløser"

Til vår sveitsiske leverandør: www.ddc-schweiz.ch/nn/home-3/