Skip to main content

Transponder-kodede sikkerhetsbrytere med magnetisk eller mekanisk lås som fysisk holder igjen låsen.

 

Disse sikkerhetsbryterene egner seg for eksempel til å monteres på dører som en sikkerhetsmekanisme til å hindre døren i å åpnes. Dette kan også være luker, eller andre hindre ved farlige arbeidsplasser.

 

Eksempel på bruksområder:

https://www.youtube.com/watch?v=ifN4B86yzVM

 

Vi fører sikkerhetsbrytere fra Euchner med følgende funksjoner:

  • Sikkerhetskategori 4/PL e
  • Låsekraft opptil 6500N
  • Med eller uten nødstopp
  • Mulighet for å koble sammen opptil 20 stk
  • IP 67 / IP 69 / IP 69K
  • Integrert evalueringselektronikk

 

At de er transponderkodet betyr at den aktuelle transponderen på låsen kun kan fungere med den bestemte sikkerhetsbryteren.