Skip to main content

Thyristor-regulering

Måten å regulere større strømmer på er å bruke thyristor-regulering.

Tyristoren sperrer mot strømgjennomgang i begge retninger inntil styre-elektroden påtrykkes en positiv impuls, da tennes tyristoren i gjennomgangsretningen, og den slipper strømmen igjennom som en vanlig diode inntil strømmens nullgjennomgang (se likeretter). Ved å faseforskyve tenn-impuls-spenningen i forhold til spenningen over tyristoren kan man regulere den likerettede spenning og derved strømmen gjennom den tilkoblede belastning fra full-last til null-last.

Effektregulering eller elektronisk regulering av varme med tyristor.

Thyristor regulator kan brukes til følgende:

 • Analog regulering 4-20 mA / 0(5)-10 Volt
 • Industrielle prosesseser
 • Smelting
 • Varme/varming/oppvarming
 • Tørking/gass-tørking
 • Glassproduksjon
 • Solcelle
 • Silisium wafer-produksjon
 • Keramikk/porselen brenning
 • Industriovner
 • Stål og aluminium herding og anløping
 • Effektregulering
 • Strømregulering
 • Analog power controller
Ekeberg Sikkerhet og Automasjon har mange års erfaring og et sterkt, faglig apparat i ryggen hos AE i Tyskland

Vår man Jan Kristiansen som er en sivilingeniør er også en ekspert å regne på strømfordeling og drifter.
Klikk her for å lese hans beskrivelse av Thyristor

 

Les mer om Tyristor på Wikipedia