Skip to main content

Petrokjemiske pyrometre

Mer enn 550 raffinerier, gassanlegg og petrokjemiske selskaper ser på Advanced Energys E²T-produktlinje for nøyaktige infrarøde temperaturdata.

Med over 1700 installasjoner over hele verden, leverer våre petrokjemiske sensorer dokumentert erfaring, overlegen ytelse og kostnadsbesparelser.

Dra nytte av dedikert støtte og E2T produkt-tjenestepakker på stedet.

I petrokjemiske applikasjoner er effektivitet, pålitelighet og nøyaktighet avgjørende for å holde kostnadene og nedetiden lave, og opprettholde kvaliteten. Mens estimater anslår total raffinerieffektivitet på omtrent 90 %, krever mange av prosessene som destillasjon og reformering høye temperaturer som er svært energikrevende. Små effektivitetsforbedringer i disse prosessene kan forbedre avkastningen og gi umiddelbar avkastning på investeringen. Sammen med Advanced Energy leverer vi innovative temperatur- og innebygde kraftløsninger for petrokjemiske applikasjoner, inkludert gassanlegg, oljeraffinerier og kjemiske anlegg.

E²TQuasar 2 Flare Stack Flame og Pilot Monitor

Kontinuerlig plikt fakkelstabel flamme og pilotovervåkingsinstrument

E²T Pulsar Sulphur Recovery Unit Pyrometer

Infrarød termometri for svovelreaktorer og høytemperaturovner

Petrochemical Pyrometers