Skip to main content
ASM Prosedyre

ASM Prosedyre

I systemer hvor flere effektstyringer av samme type opererer i fullbølge switch mode (TAKT), kan ASM fremgangsmåten anvendes for dynamisk og automatisk strømbelastning optimalisering. Denne patenterte prosedyren reduserer strøm laste topper selvstendig, og dermed også strømreaksjons aksjer i den pågående prosessen.